PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Sint-Jozef Kerkstraat BuSO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sint-Jozef Kerkstraat BuSO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sint-Jozef Kerkstraat BuSO verstrekt. Sint-Jozef Kerkstraat BuSO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw telefoonnummer

 

WAAROM SINT-JOZEF KERKSTRAAT BUSO GEGEVENS NODIG HEEFT

Sint-Jozef Kerkstraat BuSO verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen (per email / per telefoon) als u daar om verzoekt.

 

HOE LANG SINT-JOZEF KERKSTRAAT BUSO GEGEVENS BEWAART

Sint-Jozef Kerkstraat BuSO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

Sint-Jozef Kerkstraat BuSO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sintjozefkerkstraat.be. Sint-Jozef Kerkstraat BuSO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

Sint-Jozef Kerkstraat BuSO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sint-Jozef Kerkstraat BuSO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sint-Jozef Kerkstraat BuSO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sint-Jozef Kerkstraat BuSO op via info@sintjozefkerkstraat.be. http://sintjozefkerkstraat.be is een website van CryptoNet BVBA . CryptoNet BVBA is als volgt te bereiken:

E-mailadres: info@cryptonet.be

 

BESCHERMING VAN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMDE EN PRIVACYGEVOELIGE INHOUD

Medewerkers van Sint-Jozefinstituut Kerkstraat dragen er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. Sint-Jozefinstituut Kerkstraat is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Sint-Jozefinstituut Kerkstraat behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site.

Sint-Jozefinstituut Kerkstraat is niet aansprakelijk voor (dreigende) schade:

  • toegebracht door de website
  • voortvloeiend uit het gebruik van de website
  • in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  • voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

Sint-Jozefinstituut Kerkstraat is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

De bezoeker wordt er op gewezen correct met de site van Sint-Jozefinstituut Kerkstraat om te springen, alsmede niets via deze site te verzenden waar anderen hinder van kunnen ondervinden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door:  delen op sociale media, druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Sint-Jozefinstituut Kerkstraat.