Wij zijn een school voor buitengewoon onderwijs opleidingsvorm (OV) 3. Dit betekent dat onze leerlingen een beroep aanleren met als doel te gaan werken in het gewone arbeidscircuit. De opleiding bestaat uit verschillende fases:

 

De observatiefase (1e jaar)

Onze leerlingen starten in een eerste observatiejaar. Naast algemene en sociale vorming wordt ook beroepsgerichte vorming aangeboden.  Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de 5 opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases. Op het einde van het schooljaar dienen de leerlingen dan een keuze te maken voor het 2e jaar.

 

De opleidingsfase (2e en 3e jaar) 

Deze fase vangt aan in het tweede jaar en duurt minimum 2 volledige schooljaren. Wij bieden 5 studierichtingen aan binnen onze school:

  • Kappersmedewerker
  • Onderhoudsmedewerker
  • Plaatbewerker
  • Werkplaatsschrijnwerker
  • Zeefdrukker

 

De kwalificatiefase (4e en 5e jaar)

Deze fase duurt eveneens minimum 2 volledige schooljaren. In het 4de en 5de jaar gaan onze leerlingen respectievelijk 3 en 6 weken op stage. Indien nodig, worden in samenspraak met de leerling en ouders, stages op maat aangeboden.

Zowel in de praktijklessen als in de lessen “algemene vorming” wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de leerlingen op een zelfstandig leven. Op het einde van hun opleiding kunnen de leerlingen deelnemen aan een kwalificatieproef. De leerlingen die hiervoor slagen krijgen een kwalificatiegetuigschrift (=diploma). De anderen krijgen een attest dat zij de volledige opleiding “buitengewoon beroepsonderwijs” beëindigd hebben. Na het vijfde jaar mogen de leerlingen nog een 1 jaar durende, alternerende beroepsopleiding volgen.

 

Stage (4e en 5e jaar)

Voor het behalen van een kwalificatie is men verplicht een stage te lopen. In het vierde jaar moeten minimaal 5 dagen stage-ervaring opgedaan worden terwijl men in een vijfde jaar minstens 15 dagen stage loopt.  In onze school gaan de vierdejaars meestal 3 weken en de vijfdejaars meestal 6 weken op stage.

 

De integratiefase (Alternerende BeroepsOpleiding)

De leerlingen komen 2 dagen per week naar school, de overige 3 dagen gaan ze op stage om werkervaring op te doen in een bedrijf. Wanneer leerlingen op het einde van dit schooljaar minstens 1200 uren gepresteerd hebben en hun resultaten voldoende zijn om te slagen, krijgen ze een getuigschrift voor alternerende beroepsopleiding.

Wanneer leerlingen ingeschreven zijn bij ABO zijn ze ook ingeschreven bij de VDAB. Leerlingen behouden de kinderbijslag tot het einde van de wachttijd. Daarna hebben ze recht op een uitkering.

Meer info over ABO