ALGEMENE SOCIALE VORMING

Wat is ASV?

Tijdens de lessen ASV en GASV leren we hoe je alledaagse dingen kan doen. In dit vak geloven we dat je meer kan wanneer je samenwerkt, wanneer je hulp durft vragen en wanneer je niet bang bent om anderen te helpen.
In het observatiejaar zijn maatschappelijke vorming, taal en rekenen aparte vakken. Zo oefenen we alles van de lagere school nog eens goed in. Vanaf het tweede jaar wordt er GASV gegeven. Tijdens de lessen GASV worden er geen aparte vakken meer aangeleerd: we doen alles door elkaar. Zo leren we bijvoorbeeld niet enkel rekenen met geld maar ook hoe je er mee kan omgaan. Ook leren we niet enkel informatie opzoeken maar ook hoe we aan anderen iets kunnen vragen en zo veel meer.
Zowel in de lessen ASV als GASV gaan we steeds op ontdekking en niet enkel binnen de schoolmuren.
Naast GASV omvat ASV ook creatieve vorming. We streven ernaar de leerlingen plezier te laten beleven aan creatief bezig zijn. Muziek, beweging, beeld en woord komen allemaal aan bod.
Lichamelijke opvoeding en godsdienst behoren ook tot het ASV pakket dat onze school de leerlingen aanbiedt.