😀 Ik volg onderwijs in het BuSO basisaanbod.

📔 JE KAN VEEL OVER MIJ LEZEN IN:
 • M-verslag
 • diagnostische verslagen
 • gegevens tijdens de intake
 • gegevens van externe diensten
 • gegevens uit observatie, testing, …
👎 MIJN LEEFWERELD IS BEPERKT EN IK HEB MEESTAL MOEILIJKHEDEN MET:
 • automatisatie
 • abstracte leerstof
 • maken van transfer
 • aanvoelen van leersituaties
 • vooruitdenken
 • genuanceerd denken
 • uiten van gevoelens en gedachten door middel van taal
 • afwijzingen en falen
 • zelfstandigheid, zelfredzaamheid
 • executieve functies (werkhouding)
 • zelfbeeld
🆘 DOORGAANS HEB IK BEHOEFTE AAN:
 • voldoende tijd bij alles
 • leren van sociale regels en omgangsvormen
 • woordenschat en taaldenken
 • inzicht in eigen kunnen
 • sociale-emotionele doelstellingen
 • gerichte feedback
 • realistische en haalbare doelstellingen
 • waardering
 • succeservaringen
 • probleemoplossende vaardigheden
 • initiatiefname
 • expliciete vermelding van leersituaties
 • concrete leeractiviteiten alvorens te abstraheren
 • geëxpliciteerde transfer
 • vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen
🤝 JE KAN MIJ ONDERSTEUNEN DOOR MAATREGELEN TE NEMEN OP HET VLAK VAN:
 • groepssamenstelling
 • strategieën, methodieken, materialen en hulpmiddelen
 • know how van paramedici
 • leren leren
 • leeractiviteiten gericht op sociale-emotionele ontwikkeling
😜 IK UIT MIJN BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING VAAK DOOR ME ALS VOLGT TE GEDRAGEN:
 • dwars
 • dwingend
 • onrustig
 • ongehoorzaam aan opmerkingen
 • niet meewerken met de les
 • brutaal
 • respectloos (naar leerlingen, leerkrachten of materiaal)
 • clownesk
 • agressief (verbaal of fysiek)
 • dominant
 • asociaal
 • oneerlijk
 • regel schendend
 • wanordelijk
🧠 VOOR MIJN SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING WIL IK MIJ GRAAG OEFENEN IN:
 • actief luisteren
 • anderen begroeten
 • mezelf en anderen voorstellen
 • beleefdheid
 • compassie
 • complimenteren (geven en aanvaarden)
 • excuses (aanbieden en aanvaarden)
 • vergeven
 • eerlijkheid
 • tolerantie
 • verschillen respecteren
 • meningen (vragen, geven en accepteren)
 • vrienden (maken en onderhouden)
 • geduld hebben
👍 OM OPDRACHTEN TOT EEN GOED EINDE TE BRENGEN WIL IK MIJ OEFENEN IN HET:
 • vormen en accepteren van besluiten en compromissen
 • het leveren, stimuleren en waarderen van een bijdrage
 • het controleren van mijn werk
 • vormen, geven en accepteren van meningen
 • samenvatten
 • delen
 • discussiëren
 • hulp vragen en bieden
 • opnemen van verantwoordelijkheid
 • verduidelijken van ideeën
 • leiding nemen en geven
 • afwachten van mijn beurt
 • aanpassen van mijn stemvolume
 • concentreren
 • opvolgen van instructies
 • stimuleren of aanmoedigen van anderen