Handleidingen Individuele handelingsplanning 2.0:

 

Downloads:

Handleiding Leerkrachten

Tijdlijn Individuele Handelingsplanning

 

Filmpjes:

Een GWP aanmaken: 👤
Leer hoe je een GWP kan aanmaken. Deze GWP’s zijn een soort jaarplanning en de basis voor je evaluatie aan de hand van IHP’s.

 

Een IHP invullen: 👤
Leer hoe je als vakleerkracht je kennis en vaardigheden moet beoordelen. Deze IHP’s worden automatisch aangemaakt wanneer je een GWP correct hebt ingegeven.

 

Een eindbeoordeling invullen: 👤
Leer hoe je als vakleerkracht je eindbeoordeling op het einde van het jaar moet invullen en hoe je indien je dat wil de ingaves van andere vakleerkrachten kan bekijken. Op basis van deze eindbeoordelingen wordt op het einde van het jaar de eindevaluatie van de leerling gemaakt.

 

Een rapportcommentaar invullen (Voor het gedragsrapport, het taalrapport en de eindevaluatie): 👤👤👤
Leer waar en hoe je het best rapportcommentaar ingeeft. Dit is de commentaar die je als (co)titularis kan voorbereiden, maar die definitief door de klassenraad goedgekeurd wordt tijdens de evaluatiedagen.

LET OP! De (eind)evaluatie moet je maar één keer per jaar invullen. Dit veld moet je dus in het 1e en 2e trimester leeg laten.

 

Rapporten raadplegen: 👤
Bekijk gedrags- en taalrapporten / kennis- en vaardigheidsrapporten of eindevaluaties zonder ze af te drukken. Handig voor als je graag de resultaten van een leerling wil opvolgen of als je ze wil tonen op een leerlingbespreking en/of oudercontact.

 

Rapporten afdrukken: 👤
Druk gedrags- en taalrapporten / kennis- en vaardigheidsrapporten of eindevaluaties af. Handig voor als een leerling zijn/haar rapport kwijt is of als je graag een extra kopie hebt.

 

Uurroosters raadplegen: 👤
Bekijk hoe en waar je je eigen uurrooster en die van anderen kan vinden. Handig voor als graag weet waar een bepaalde klas is of in welk lokaal iemand les heeft.

 

Legende:

👤 = De taak van de vakleerkracht.
👤👤👤 = Taak van de klassenraad – Vaak gecoördineerd en voorbereid door de (co)titularis.